Visie

Deze site wil u informeren over mogelijkheden om tot een duurzaam gemeentelijk verkeersbeleid te komen. Hoe duurzaam het door u ingezette of in te zetten beleid uiteindelijk wordt is mede afhankelijk van de lokale situatie. Deze site kan slechts de contouren aangeven van een duurzaam verkeersbeleid en handreikingen doen met betrekking tot de daarbij behorende maatregelen. Voor het beoordelen van de “duurzaamheid” van de verschillende maatregelen hebben wij gebruik gemaakt van de beschikbare kennis over de effecten op e- en immissies, energieverbruik, geluid, ruimtegebruik, veiligheid en gezondheid.

Wij hopen u met deze visie te kunnen inspireren, opdat ook u aan de slag gaat of blijft met duurzaam gemeentelijk verkeersbeleid. Daarnaast hopen wij ook met u en uw collega’s van andere gemeenten, de discussie over duurzaam gemeentelijk verkeersbeleid levendig te houden. Duurzaam gemeentelijk verkeersbeleid is allesbehalve een statisch gegeven.

Duurzame mobiliteit betekent het optimaliseren en koesteren van de verplaatsingen (en dus bestemmingen) op korte afstand en bewust omgaan met langeafstandsverplaatsingen. Hieronder beschrijven we een ideaalbeeld van de mobiliteit volgens deze tweedeling korte versus lange afstand met als richtjaar 2030.

Binnen een straal van 15 kilometer zijn in 2030 de belangrijkste bestemmingen te bereiken, waardoor het reizen over langere afstanden niet meer iedere dag nodig is. In het nieuwe mobiliteitssysteem is ieder vrij om te gaan en staan waar hij of zij wil, maar is het dagelijkse kilometervreten sterk afgenomen.

Ook in Noord-Holland zien we een zelfde verschijnsel. Daarom is een camping Noord-Holland altijd een prima uitvalsbasis.

Uiteraard is de werkelijkheid vele malen complexer dan de simpele tweedeling tussen korte en lange afstand, complexer ook dan in een korte schets is weer te geven. Er zijn zoveel mobiliteitspatronen als er mensen zijn en voor verschillende regio’s zal de gedetailleerde uitwerking van een duurzaam mobiliteitssysteem verschillen. De nu volgende beschrijving van de mobiliteit in 2030 geeft het kader voor de ideeën voor slimme techniek, slim bouwen en slimme organisatie. Eén en ander is terug te vinden in hoofdstuk 4 van de Toekomstreis uit 1999. De Toekomstreis is een uitgave van 8 verkeer- en milieuorganisaties en geeft een beeld van duurzame mobiliteit in 2030.