Lijnverbindingen

Korte afstand

De vele korte dagelijkse verplaatsingen binnen een stad of regio vormen het hart van de duurzame mobiliteit: een druk komen en gaan, kris-kras, continu, voor iedereen. Het zijn de dagelijkse verplaatsingen naar school, winkel, zorg en voor de meeste mensen ook het werk. De verplaatsingen zijn kort, variërend van ‘direct om de hoek’ tot maximaal zo’n 10 à 15 kilometer, afhankelijk van de verstedelijkingsgraad van het gebied. Ze vinden plaats binnen dorp, buurt, stadswijk of stad, tussen het ene dorp en het volgende of tussen het dorp en een naburige stad. Ze zijn niet speciaal gericht op één centrum. Alle motieven – sociaal, recreatief, woon-werk, zakelijk – spelen een rol en combinaties van verschillende motieven achtereen komen vaak voor. Verplaatsingen met en zonder bagage, met en zonder kinderen, met en zonder haast, met en zonder de hond. Op korte afstand kunnen mensen in hun dagelijkse behoeften voorzien. Ook voorzieningen waarvan men niet iedere dag gebruik maakt – sport- en recreatiefaciliteiten, winkels voor niet-dagelijkse artikelen en vormen van gespecialiseerde dienstverlening – zijn hier te vinden. Het goederenvervoer bestaat hier vooral uit bevoorradingsvervoer in kleine eenheden. Toegankelijkheid en nabijheid zijn de kernbegrippen.

Lange afstand

De kris-krasverplaatsingen vinden plaats binnen woongebieden en activiteitencentra, de lijnverbindingen verbinden deze centra met elkaar. Het personenverkeer dat over de lijnverbindingen reist, betreft voornamelijk de niet-dagelijkse verplaatsingen: uitstapjes, vakanties en familiebezoek.

Een klein deel van de bevolking, vooral mensen met tijdelijke banen, gebruikt de lijnverbindingen ook voor woon-werkverkeer. Een deel van de langeafstandsforensen reist overigens slechts een à twee maal per week naar het bedrijf en voert het werk verder uit in de eigen woning of in telewerkkantoren. Ook goederenvervoer en zakelijk personenverkeer, soms per collectief en soms per individueel vervoermiddel, bewegen zich over deze lange afstanden. Ongelimiteerd reizen over langere afstanden heeft in het systeem een bescheidener functie gekregen.