Straatbeeld

Er bestaan hoofdstraten en woonstraten en het contrast tussen de drukte in de activiteitencentra en de rust in groene gebieden is opvallend. In alle gebieden staat veiligheid en gezondheid voor iedereen voorop. Door een kwalitatief hoogstaand ruimtelijk en architectonisch ontwerp, verlichting en toezicht is de sociale veiligheid gegarandeerd. Parkeerruimte op de openbare weg is sterk verminderd. Veel vervoermiddelen kunnen door hun geringe omvang binnenshuis worden gestald, terwijl de grotere voertuigen zich bevinden aan de rand van de buurt of op de parkeerplaats van de mobiliteitswinkel.

In het verkeer geldt het alweer verbeterde “duurzaam veilig”-concept. De maximumsnelheid in woongebieden is 30 km/uur, met bij oversteekplaatsen en scholen een verdere verlaging. Alle gemotoriseerde vervoermiddelen zijn voorzien van een intelligente snelheidsadapter (ISA), die ervoor zorgt dat het voertuig automatisch de voor die plaats ingestelde snelheid aanhoudt. De verkeersveiligheid is hierdoor sterk verbeterd, terwijl de wegindeling eenvoudig kan blijven: de stoep is er voor wandelaars en spelende kinderen, om een praatje te maken en om spullen neer te zetten. De rijweg is er voor al het rijdend verkeer. Het woud van paaltjes, drempels en slingers in woonwijken is door toepassing van de ISA sterk vereenvoudigd.

De hoofdstraten vormen de verbinding tussen stadswijken of tussen dorpskernen. Naast de eerder genoemde voertuigen is hier ook zwaarder verkeer te vinden (vrachtwagen, bus, tram). De maximumsnelheid op deze wegen is 50 km/uur. De verkeersveiligheid is ook hier toegenomen door ISA’s, die voertuigen automatisch doen afremmen voor de kruisingen, en door aparte, brede langzaam-verkeerstroken voor voertuigen die niet sneller kunnen rijden dan ongeveer 20 km/uur.

Het collectief vervoer kan op de hoofdstraten soepel doorstromen, maar past zich in woonstraten aan de daar geldende snelheden aan. De verbeterde routering, voorrang voor collectieve vervoermiddelen op de hoofdstraten en een uitgekiend systeem met overstapgarantie heeft voor een versnelling van het collectieve vervoer gezorgd. Daar waar de hoofdstraten samenvallen met winkelstraten hebben verkeersveiligheid en een aangenaam winkelklimaat voorrang gekregen boven de doorstroomfunctie. Het doorgaand verkeer rijdt met aangepaste snelheid door deze combistraten. De bevoorrading gebeurt met kleine voertuigen, in de grachtensteden deels over het water, in enkele stadscentra zelfs ondergronds. Bij uitzondering kunnen zware vrachtauto’s (bijvoorbeeld met bouwmaterialen e.d.) overigens via de hoofdstraten tot diep in de centra doordringen.